Foglalkoztatási fórum

Sárréti Paktumiroda | Püspökladány

SÁRRÉTI PAKTUM

Foglalkoztatási Fórum tagok:

 • Püspökladány Város Önkormányzata
 • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
 • Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 • Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
 • Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • MÁV Debreceni Területi Igazgatóság
 • Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
 • Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
 • Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 • Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
 • Berettyóújfalui Tankerületi Központ
 • Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
 • Országos KID Egyesület

A Foglalkoztatási Fórum – mint a Foglalkoztatási Paktum legfőbb szerve – a következő feladatokat látja el:

 • tájékozódik a térség munkaerő-piaci helyzetről, elemzi a felmerülő problémák okait és erről információt szolgáltat az érdekeltek számára,
 • munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg,
 • elfogadja az Irányító Csoport beszámolóját a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 azonosító számú projekt, illetőleg amennyiben a Fórum egyéb munkaerő-piaci program elindításáról dönt, úgy annak végrehajtásáról,
 • közreműködik a térségi szintű gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési helyzetelemzések elkészítésében, véleményezi és elfogadja az elkészült elemzéseket,
 • az elfogadott gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési helyzetelemzésekre alapozva, közreműködik a helyzetfeltárásból logikusan következő, a térségi gazdaságfejlesztési célokhoz kötődő, a foglalkoztatást és a munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító, az állami munkaügyi politikával összhangban álló foglalkoztatási stratégia elkészítésében, véleményezi és elfogadja az elkészült stratégiát,
 • az elfogadott stratégiára alapozva, közreműködik az annak megvalósítását szolgáló akcióterv kidolgozásában, véleményezi és elfogadja az akciótervet,
 • biztosítja a térségi szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét,
 • szakmai ajánlásaival segíti a TOP-5.1.2-HB1-2017-00001 azonosító számú projekt, az esetleges egyéb munkaerő-piaci programok végrehajtását, a foglalkoztatás és gazdaságfejlesztés területén tevékenykedő szervezetek munkáját,
 • segíti a releváns szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek alakulását.

PAKTUM

Iroda

Püspükladány, Bocskaiu. 2. fszt, 4150

Telefonos elérhetőség

Kovács Lajos
Foglalkoztatási koordinátor
Tel: +36 54/517-151
Mobil: +36 70/384-7899

Varga Vivien
Partnerségi koordinátor

Tel: +36 54/517-151
Mobil: +36 30/867-8001