Paktum bemutatása

Sárréti Paktumiroda | Püspökladány

SÁRRÉTI PAKTUM

A Foglalkoztatási Paktum sikeres működésének alapja a munkavállalók és a munkaadók érdekeit képviselő Paktumiroda működtetése. Célunk, a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatási színvonal növelése és a munkaerőigény maximális kielégítése.

A Sárréti Paktumiroda feladata a folyamatos kapcsolat- és partnerségi viszony fenntartása a püspökladányi és hajdúszoboszlói járások vállalkozóival. Irodánk részletes tájékoztatást nyújt a pályázat keretein belül elérhető elhelyezkedést és foglalkoztatást segítő támogatásokról.

 

Paktumiroda munkatársai:

Kovács Lajos

Foglalkoztatási koordinátor

E-mail: kovacs.lajos@puspokladany.hu

Tel: +36 54/517-151

Mobil: +36 70/384-7899

 

 

 Varga Vivien

Partnerségi koordinátor

E-mail: varga.vivien@puspokladany.hu

Tel: +36 54/517-151

Mobil: +36 30/867-8001

PAKTUM

Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti Paktumterületen”
(TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001)

Kedvezményezett neve: Püspökladány Város Önkormányzata
Projekt címe, azonosító száma: „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen” (TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001)
A szerződött támogatás összege: 700 Millió Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 31.

Projekt tartalma:

A Püspökladány Város Önkormányzata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal és a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumi partnerségben valósítja meg a „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen” című pályázatot a püspökladányi és hajdúszoboszlói járásokra kiterjedően.
A pályázat egyik célja, hogy a projektet megvalósító konzorciumi tagok együttműködésével, közös munkájuk eredményeként, a püspökladányi és a hajdúszoboszlói járásokra kiterjedően olyan gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési partnerség (Paktum) jöjjön létre, melynek tagjai szakmai hozzáértésükkel, aktív részvételükkel folyamatos szakmai tanácsadói tevékenységet folytassanak.

1.    Általános projekt információk

Az együttműködést létrehozó és megvalósító feleknek általános célja a munkaerő-piaci helyzet javítása; gazdaságfejlesztés; oktatás és képzés eredményességének javítása; partnerségi együttműködések fejlesztése. A Sárréti Foglalkoztatási Paktum a két járásra kiterjedően ösztönzi és segíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket.
Kiemelt cél, hogy a püspökladányi és hajdúszoboszlói járásokban elő emberek képzettségi szintje, foglalkoztathatósága javuljon; a járások népességmegtartó ereje növekedjen, mely munkahelyeket, megfelelő lakóhelyet és életkörülményeket biztosít. Ezáltal javul a két járásban lévő vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége. Ezen célok megvalósítását segíti a Sárréti Paktum.

2.    Paktumiroda

A Foglalkoztatási Paktum sikeres működésének alapja a munkavállalók és a munkaadók érdekeit képviselő Paktumiroda működtetése. Célunk, a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatási színvonal növelése és a munkaerőigény maximális kielégítése.
A Sárréti Paktumiroda feladata a folyamatos kapcsolat- és partnerségi viszony fenntartása a püspökladányi és hajdúszoboszlói járások vállalkozóival. Irodánk részletes tájékoztatást nyújt a pályázat keretein belül elérhető elhelyezkedést és foglalkoztatást segítő támogatásokról.

Sárréti Paktumiroda a Közös Önkormányzati Hivatal épületében (4150 Püspökladány, Bocskai u 2. Fszt.) működik.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001

A Kormány célul tűzte ki az emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatását. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatokkal, kormányhivatalokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, és egyéb civil szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani.

Ennek megfelelően a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökséggel és Püspökladány Város Önkormányzatával konzorciumban, pályázatot nyújtott be a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések pályázati felhívásra. A pályázatot 700 millió forint támogatásra érdemesnek ítélték, így 2018. május 22-én aláírásra került a támogatási szerződés. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A pályázati felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével – kialakított stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

A püspökladányi járásban eddig nem működött ilyen paktum, ezért a projekt keretében jött létre. Az együttműködés kialakítása megtörtént, valamint folyamatos a foglalkoztatók igényeinek felmérése, hogy milyen munkaerő piaci szolgáltatások és képzések segítenék őket abban, hogy megfelelő munkaerőt találjanak. Megnyílt Püspökladányban a járási paktumiroda, ahol az álláskeresők és a foglalkoztatók segítő szolgáltatásokat érhetnek el.

A projekt közvetlen célja helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.

PAKTUM

Iroda

Püspükladány, Bocskaiu. 2. fszt, 4150

Telefonos elérhetőség

Kovács Lajos
Foglalkoztatási koordinátor
Tel: +36 54/517-151
Mobil: +36 70/384-7899

Varga Vivien
Partnerségi koordinátor

Tel: +36 54/517-151
Mobil: +36 30/867-8001