TÁJÉKOZTATÓ

A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen című projektről

A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen című projektet Püspökladány Város Önkormányzata, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködésben valósítja meg 2018. január 1. és 2021. március 31. között. A Hajdú-Bihar megyére allokált felhasználható pénzügyi keret 700 000 000,- Ft. A projekt 453 fő, munkát vállalni szándékozó hátrányos helyzetű, közfoglalkoztatott vagy inaktív személy részére nyújt támogatást. A célcsoport elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését foglalkoztatást elősegítő képzések támogatásával, elhelyezkedést segítő bérjellegű támogatásokkal (bértámogatás, bérköltség támogatás), önfoglalkoztatóvá/vállalkozóvá válás támogatásával, a képzéshez kapcsolódó utazási költség megtérítésével, lakhatás támogatásával, valamint munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával segíti a program.

A program célcsoportjai:

 1. Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
 2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 3. 50 év felettiek
 4. GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 7. Megváltozott munkaképességű személyek
 8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 9. Közfoglalkoztatottak
 10.  Inaktív személyek, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez.

A programba bevont személyek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedését a következő támogatási programelemek segítik 2020. január 20-át követően:

 1. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:
 2. képzési költség támogatása: tanfolyami díj és a vizsgadíj 100%-ban finanszírozásra kerül.

Ezen felül:

 • képzéshez kapcsolódó helyközi utazás támogatása
 • képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása

A képzések hirdetésének tervezett időpontja 2020. március 1.

 • Elhelyezkedést segítő támogatások:
 • bértámogatás: A célcsoport részére bértámogatás nyújtása legfeljebb 8+4 hónapos konstrukcióban 70%-os intenzitással. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.
  A hátrányos helyzetű célcsoporti személy továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követően legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig a bértámogatást igénylő munkáltatónak folyamatosan biztosítania szükséges.

A program keretében bértámogatás 6+3 hónapos konstrukcióban 70%-os intenzitással igényelhető.

 • bérköltség-támogatás legfeljebb 8+4 havi 100%-os konstrukció: A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás kötelezettsége mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, amely havonta legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet. A kötelező továbbfoglalkoztatás időtartamára hazai, vagy európai uniós finanszírozású támogatás nem vehető igénybe, egyéb támogatási formákkal nem kombinálható. A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követően, legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig, folyamatosan szükséges biztosítani a bérköltség támogatást igénybe vevő munkáltatónál.

A program keretében bérköltség-támogatás 6+3 hónapos konstrukcióban
100%-os intenzitással igényelhető.

 • bérköltség-támogatás legfeljebb 90 nap 100%-oskonstrukció: 90 napra nyújtható bérköltség támogatás a foglalkoztatott résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-ának megfelelő mértékben. A konstrukció legfőbb célja, hogy oldja a munkáltatók előítéleteit (a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése által) és hogy a résztvevők önmaguk is meggyőződjenek arról, hogy képzettségük, képességeik, korábbi szakmai tapasztalataik alapján alkalmasak a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre.

A program keretében bérköltség-támogatás legfeljebb 90 nap 100%-os konstrukcióban 2020. április 1-től szezonális munkára igényelhető.

A támogatás mértéke (bérköltség és bértámogatás esetében is):

 • ha a betölteni kívánt munkakör nem igényel szakképesítést, bruttó 161 000,- Ft munkabér és annak szociális hozzájárulási adója erejéig,
 • legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben bruttó 210 600,- Ft munkabér és annak szociális hozzájárulási adója erejéig.

Két fontos előírás: támogatott személy nyilvántartott álláskereső legyen és a felvett személy az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezze.

 • Vállalkozóvá válás támogatása: a projekt keretében csak legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható vállalkozóvá válás támogatás, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig. Vállalkozóvá válás támogatása keretében tőkejuttatás semmilyen formában nem nyújtható a munkaerő-piaci programban és ezen programelemet nem lehet más programokból (mezőgazdasági programokból stb.) való vállalkozóvá válási támogatásokhoz kapcsolni.
 • Lakhatási támogatás adható a munkaerőpiaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához, amennyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek. A támogatás legfeljebb 12 hónapra, havi maximum 100 000,- Ft összeggel igényelhető.